Заявки за участие

Заявете участие на конференцията „От Черната смърт до Холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV-XIX в.“ Заявленията се изпращат на следния електронен адрес: epidemicsinhistory@abv.bg Трябва да съдържат имената на заявителя, неговата афилиация (ако има), научна степен и академична длъжност (ако има), темата на доклада и кратко резюме до 500 думи и електронен адрес и […]